Deputies of the 6th convocation

 1. Rubik Amroyan - (846)242-36-40
 2. Svetlana Beskorovainaya - (846)242-03-84
 3. Sergey Blokhin - (846)340-64-91
 4. Tatiana Bodrovа - (846)340-56-15
 5. Sergey Voytenko - (846)242-08-15
 6. Denis Volkov - (846)340-56-25
 7. Viktor Voropaev - (846)340-56-95
 8. Gennady Govorkov - (846)242-20-12
 9. Sergey Grinko - (846)242-30-18
 10. Vladimir  Dutsev  - (846)242-30-94
 11. Sergey Egorov - (846)242-40-09
 12. Victor Egorshin - (846)242-25-09
 13. Alexander  Zhivaikin  - (846)340-56-80
 14. Peter Caraiman - (846)340-56-75
 15. Andrey Kislov  - (846)242-20-09
 16. Galina Kozlovskaya - (846)340-56-97
 17. Alexander  Kolychev  - (846)242-27-78
 18. Ekaterina Kolyazina - (846)332-75-13
 19. Andrey Konovalov - (846)242-34-27
 20. Vitaly    Korotkikh  - (846)340-56-12
 21. Gennady  Kotelnikov   - (846)340-56-84
 22. Vladimir Koshelev - (846)340-64-81
 23. Alexey Krasnov - (846)242-30-17
 24. Elena Krylova - (846)242-07-32
 25. Ekaterina Kuzmicheva - (846)332-69-68
 26. Nikolai Kuznetsov - (846)332-68-78
 27.  Alexei Leskin - (846)332-70-32
 28. Dmitry  Litvinov  - (846)340-64-96
 29. Petr Lobarev - (846)242-24-41
 30. Vyacheslav Maleev - (846)242-20-15
 31. Mikhail Maryakhin - (846)242-40-08
 32. Mikhail Matveev - (846)340-56-16
 33. Andrey Masterkov - (846)242-30-20
 34. Alexander  Mileev  - (846)221-30-10
 35. Alexander Nefedov - (846)264-82-30
 36. Andrey Murzov - (846)340--64-85
 37. Nikolai Panchenko - (846)340-56-74
 38. Andrey Pershin - (846)340-56-67
 39. Vera Popova - (846)242-22-06
 40. Nikolai Renz  - (846)242-25-54
 41. Olga Sevostyanova - (846)242-01-79
 42. Marina Siduhina - (846)242-40-01
 43. Vladimir Simonov  - (846)242-51-23
 44. Nikolai Somov  - (846)242-20-56
 45. Alexander Stepanov - (846)340-64-86
 46. Alexey Stepanov - (846)340-56-27
 47. Vladimir  Subbotin - (846)242-20-13
 48. Khasaev Gabibulla - (846)242-22-05
 49. Shamil Hisamutdinov - (846)242-25-59
 50. Yury  Shevtsov - (846)340-56-42
21 марта 2016 г.
Дата изменения: 9 июня 2020 г.

Вернуться