Deputies of the 6th convocation

 1. Rubik Amroyan - (846)242-36-40
 2. Svetlana Beskorovainaya - (846)242-03-84
 3. Sergey Blokhin - (846)340-64-91
 4. Tatiana Bodrovа - (846)340-56-15
 5. Sergey Voytenko - (846)242-08-15
 6. Denis Volkov - (846)340-56-25
 7. Viktor Voropaev - (846)340-56-95
 8. Gennady Govorkov - (846)242-20-12
 9. Sergey Denshchikov - (846)242-20-59
 10. Vladimir  Dutsev  - (846)242-30-94
 11. Sergey Egorov - (846)242-40-09
 12. Victor Egorshin - (846)242-25-09
 13. Alexander  Zhivaikin  - (846)340-56-80
 14. Peter Caraiman - (846)340-56-75
 15. Andrey Kislov  - (846)242-20-09
 16. Galina Kozlovskaya - (846)340-56-97
 17. Alexander  Kolychev  - (846)242-27-78
 18. Ekaterina Kolyazina - (846)332-75-13
 19. Andrey Konovalov - (846)242-34-27
 20. Vitaly    Korotkikh  - (846)340-56-12
 21. Gennady  Kotelnikov   - (846)340-56-84
 22. Vladimir Koshelev - (846)340-64-81
 23. Denis Kravchuk - (846)242-34-33
 24. Alexey Krasnov - (846)242-30-17
 25. Elena Krylova - (846)242-07-32
 26. Ekaterina Kuzmicheva - (846)332-69-68
 27. Nikolai Kuznetsov - (846)332-68-78
 28.  Alexei Leskin - (846)332-70-32
 29. Dmitry  Litvinov  - (846)340-64-96
 30. Vyacheslav Maleev - (846)242-20-15
 31. Mikhail Maryakhin - (846)242-40-08
 32. Mikhail Matveev - (846)340-56-16
 33. Alexander  Mileev  - (846)221-30-10
 34. Andrey Murzov - (846)340--64-85
 35. Nikolai Panchenko - (846)340-56-74
 36. Andrey Pershin - (846)340-56-67
 37. Vera Popova - (846)242-22-06
 38. Nikolai Renz  - (846)242-25-54
 39. Viktor  Sazonov  - (846)242-42-02
 40. Olga Sevostyanova - (846)242-01-79
 41. Marina Siduhina - (846)242-40-01
 42. Vladimir Simonov  - (846)242-51-23
 43. Nikolai Somov  - (846)242-20-56
 44. Alexander Stepanov - (846)340-64-86
 45. Alexey Stepanov - (846)340-56-27
 46. Vladimir  Subbotin - (846)242-20-13
 47. Valery  Troyan - (846)340-56-78
 48. Khasaev Gabibulla - (846)242-22-05
 49. Shamil Hisamutdinov - (846)242-25-59
 50. Yury  Shevtsov - (846)340-56-42
21 марта 2016 г.
Дата изменения: 26 декабря 2017 г.

Вернуться